Wednesday, 29 June 2011

Kwiatowe dywany/ Flower carpets

Dziś kolejna cześć katalońskich obchodów Bożego Ciała, bowiem tradycyjnie Corpus jest ważnym świętem dla Katalończyków i niezwykle dla mnie interesującym. Tradycje te odkrywam w dużej mierze dzięki Carmen, mojej koleżance, która jest prawdziwą skarbnicą wiedzy z zakresu Hiszpanii, bowiem z zajęć z Kultury Regionów Hiszpanii (ach te widea z lat 90) pamiętam wiele ciekawych fiest, ale ani o tańczącym jajku, ani o dywanach z kwiatów, ani o Patum w Berdze chyba nie było wspominane. O jajku było w poprzednim poście, o Patum będzie za rok, bo w tym nie mogliśmy być w dwóch miejscach jednocześnie i wybraliśmy dywany kwiatowe w Sitges.

Dywany kwiatowe, jak sama nazwa wskazuje to dywany z kwiatów, które układa sie a ulicach miast. Obchody Corpus Christi w Sitges zostały uznane za Fiesta de Interés Turístico Nacional, Święto Atrakcyjne Turystycznie o Zasięgu Krajowym. Jestem osobą z natury ciekawą odmiennych kultur, tradycji i obyczajów, więc nie potrzebowałam dużej zachęty na kolejną wycieczkę do Sitges, gdzie od lat 60-tych, co roku odbywa sie konkurs dywanów kwiatowych, w którym uczestniczą głownie mieszkańcy ulic, którymi wieczorem przechodzi procesja, (czyli jednak mamy cos wspólnego).
Tegoroczna edycja nie była tak imponująca, jak poprzednie. Jest to moja subiektywna ocena oparta na zdjęciach archiwalnych, potwierdzona jednak także przez artykuł w El Pais, który podaje dokładne numery porównawcze, ile kwiatów było użytych w tym roku i w poprzedniej edycji. Wynik wypada na korzyść zeszłorocznego konkursu, co można wytłumaczyć przez kryzys. Goździki, których używa sie tradycyjnie do “tkania” dywanów, zostały częściowo zastąpione przez inne kwiaty, ziarna, suszone owoce.W tym roku nie ma również konkursu dywanów, jedynie ich wystawa. Może dlatego nie były aż tak pokazowe, bo nie rywalizowały między sobą o miano najpiękniejszego dywanu? Carmen, która zupełnie przypadkowo pojechała w tym samym czasie oglądać alfombras de flores też była lekko rozczarowana. Jednak to nie znaczy, że mieszkańcy Sitges i okolic nie przybyli tłumnie oglądać wystawy. Mimo wysokiej temperatury i ostrego słońca ciekawi dekoracji przybyli licznie, prawie na wszystkich zdjęciach w tle widać tłumek, bo niestety ciężko było wykadrować dywan w całości i ich nie ująć. Tłumy po zobaczeniu dywanów przeniosły sie na plażę, a my wraz z nimi.Today’s post is about yet another tradition of celebrating the Corpus Christi, as it seems that this holiday is important tradition in Catalonia, and results really interesting for me. I discovered everything here, partialy thanks to my collegue Carmen, walking encyclopedia on Spanish unfamiliar and strange celebrations. At the university I had twice a week a lecture on the Culture of Spanish Regions (oh, those videos from the 90’s), I remember a lot of interesting fiestas, but I don’t recall our teacher ever mentioning the dancing egg, or the flower carpets, or the Patum in Berga. The previous post was about the daning egg, about Patum you wil read next year (I promise), cause this year we could only be in one place at a time, and we chose going to admire flower carpets in Sitges.

Flower carpets, as the name itself suggests are carpets made of flowers, that people create on pavements. The celebration of Corpus Christi in Sitges is considered Fiesta de Interés Turístico Nacional, that is Fiesta of National Tourist Interest. I am really interested in learning new things about different cultures, discovering surprising traditions and customs, so I didn’t need much to plan my another trip to Sitges, where since the 60s, the competition of flower carpets takes place every year. Traditionally who created the carpets were the people who lived in the houses on the streets where the procession was passing in the evening (so after all we have some point in common in celebrating the Corpus).
This year's edition was not as impressive as the previous one. This is my subjective oppinion based on archival photos, but was also confirmed by an article in El Pais, where they compared numbers of flowers used this and last year. The result falls in favor of last year's contest, what can explained by the crisis. Cloves, which are used traditionally for "weaving" the carpets, have been partially replaced by other flowers, grains or dried fruits.
This year the competitions of the carpets was cancelled, it was just the exhibition. Maybe that's why they weren’t as impressive as in the past, cause the creator didn’t have to compete for the title of the most beautiful carpet? Carmen, who happened to go to Sitges to see the alfombras at the same time as us was also slightly disappointed. But that doesn’t mean that the residents of Sitges and the surroundings decided to miss the event. On the contrary, there was a multitude that in spite of high temperatures and harsh sun was commenting on the carpets. I tried to take pictures of the carpets without any people in the background but it was almost impossible. And after the exhibition all those people moves to the beach, and us with them.

3 comments:

Ajka said...

Ó kurcze, ale super! Chcę taki dywan w salonie:)))))))

Agnieszka said...

Wygoogluj sobie zeszloroczne edycje, niektore sa prawdziwymi dzielami sztuki. Dla mnie i tak tanczace jajko przebija wszystkie obchody Bozego Ciala, bo jest bardziej zaskakujace i chyba tylko spotykane w Katalonii (bo dywany kwiatowe sie tka tez w Portugalii).

Olek Klepacz said...

Niewiele osób wie o niemal 200-letniej już tradycji sypania kwietnych dywanów w Parafii Spycimierz w centralnej Polsce (w Uzdrowisku Termalnym Uniejów).

Polecam wygooglować Boże Ciało w Spyciemierzu, a jeszcze lepiej - odiwedzić :)

Post a Comment

Wednesday, 29 June 2011

Kwiatowe dywany/ Flower carpets

Dziś kolejna cześć katalońskich obchodów Bożego Ciała, bowiem tradycyjnie Corpus jest ważnym świętem dla Katalończyków i niezwykle dla mnie interesującym. Tradycje te odkrywam w dużej mierze dzięki Carmen, mojej koleżance, która jest prawdziwą skarbnicą wiedzy z zakresu Hiszpanii, bowiem z zajęć z Kultury Regionów Hiszpanii (ach te widea z lat 90) pamiętam wiele ciekawych fiest, ale ani o tańczącym jajku, ani o dywanach z kwiatów, ani o Patum w Berdze chyba nie było wspominane. O jajku było w poprzednim poście, o Patum będzie za rok, bo w tym nie mogliśmy być w dwóch miejscach jednocześnie i wybraliśmy dywany kwiatowe w Sitges.

Dywany kwiatowe, jak sama nazwa wskazuje to dywany z kwiatów, które układa sie a ulicach miast. Obchody Corpus Christi w Sitges zostały uznane za Fiesta de Interés Turístico Nacional, Święto Atrakcyjne Turystycznie o Zasięgu Krajowym. Jestem osobą z natury ciekawą odmiennych kultur, tradycji i obyczajów, więc nie potrzebowałam dużej zachęty na kolejną wycieczkę do Sitges, gdzie od lat 60-tych, co roku odbywa sie konkurs dywanów kwiatowych, w którym uczestniczą głownie mieszkańcy ulic, którymi wieczorem przechodzi procesja, (czyli jednak mamy cos wspólnego).
Tegoroczna edycja nie była tak imponująca, jak poprzednie. Jest to moja subiektywna ocena oparta na zdjęciach archiwalnych, potwierdzona jednak także przez artykuł w El Pais, który podaje dokładne numery porównawcze, ile kwiatów było użytych w tym roku i w poprzedniej edycji. Wynik wypada na korzyść zeszłorocznego konkursu, co można wytłumaczyć przez kryzys. Goździki, których używa sie tradycyjnie do “tkania” dywanów, zostały częściowo zastąpione przez inne kwiaty, ziarna, suszone owoce.W tym roku nie ma również konkursu dywanów, jedynie ich wystawa. Może dlatego nie były aż tak pokazowe, bo nie rywalizowały między sobą o miano najpiękniejszego dywanu? Carmen, która zupełnie przypadkowo pojechała w tym samym czasie oglądać alfombras de flores też była lekko rozczarowana. Jednak to nie znaczy, że mieszkańcy Sitges i okolic nie przybyli tłumnie oglądać wystawy. Mimo wysokiej temperatury i ostrego słońca ciekawi dekoracji przybyli licznie, prawie na wszystkich zdjęciach w tle widać tłumek, bo niestety ciężko było wykadrować dywan w całości i ich nie ująć. Tłumy po zobaczeniu dywanów przeniosły sie na plażę, a my wraz z nimi.Today’s post is about yet another tradition of celebrating the Corpus Christi, as it seems that this holiday is important tradition in Catalonia, and results really interesting for me. I discovered everything here, partialy thanks to my collegue Carmen, walking encyclopedia on Spanish unfamiliar and strange celebrations. At the university I had twice a week a lecture on the Culture of Spanish Regions (oh, those videos from the 90’s), I remember a lot of interesting fiestas, but I don’t recall our teacher ever mentioning the dancing egg, or the flower carpets, or the Patum in Berga. The previous post was about the daning egg, about Patum you wil read next year (I promise), cause this year we could only be in one place at a time, and we chose going to admire flower carpets in Sitges.

Flower carpets, as the name itself suggests are carpets made of flowers, that people create on pavements. The celebration of Corpus Christi in Sitges is considered Fiesta de Interés Turístico Nacional, that is Fiesta of National Tourist Interest. I am really interested in learning new things about different cultures, discovering surprising traditions and customs, so I didn’t need much to plan my another trip to Sitges, where since the 60s, the competition of flower carpets takes place every year. Traditionally who created the carpets were the people who lived in the houses on the streets where the procession was passing in the evening (so after all we have some point in common in celebrating the Corpus).
This year's edition was not as impressive as the previous one. This is my subjective oppinion based on archival photos, but was also confirmed by an article in El Pais, where they compared numbers of flowers used this and last year. The result falls in favor of last year's contest, what can explained by the crisis. Cloves, which are used traditionally for "weaving" the carpets, have been partially replaced by other flowers, grains or dried fruits.
This year the competitions of the carpets was cancelled, it was just the exhibition. Maybe that's why they weren’t as impressive as in the past, cause the creator didn’t have to compete for the title of the most beautiful carpet? Carmen, who happened to go to Sitges to see the alfombras at the same time as us was also slightly disappointed. But that doesn’t mean that the residents of Sitges and the surroundings decided to miss the event. On the contrary, there was a multitude that in spite of high temperatures and harsh sun was commenting on the carpets. I tried to take pictures of the carpets without any people in the background but it was almost impossible. And after the exhibition all those people moves to the beach, and us with them.

3 comments:

Ajka said...

Ó kurcze, ale super! Chcę taki dywan w salonie:)))))))

Agnieszka said...

Wygoogluj sobie zeszloroczne edycje, niektore sa prawdziwymi dzielami sztuki. Dla mnie i tak tanczace jajko przebija wszystkie obchody Bozego Ciala, bo jest bardziej zaskakujace i chyba tylko spotykane w Katalonii (bo dywany kwiatowe sie tka tez w Portugalii).

Olek Klepacz said...

Niewiele osób wie o niemal 200-letniej już tradycji sypania kwietnych dywanów w Parafii Spycimierz w centralnej Polsce (w Uzdrowisku Termalnym Uniejów).

Polecam wygooglować Boże Ciało w Spyciemierzu, a jeszcze lepiej - odiwedzić :)

Post a Comment

Bądź na bieżąco/ Follow by Email