Thursday, 17 February 2011

Magiczna fontanna/ Magic Fountain


Ten post jest dla miłośników kiczu… Pozostajemy w pobliżu wzgórza Montjuic, dokładnie na samym końcu Avinguda Maria Cristina. Żeby mieć lepszy widok możemy wspiąć się schodami (bardziej leniwi skorzystają ze schodów ruchomych) na taras widokowy przed Pałacem Narodowym. W ten sposób podziwia się fontannę wraz z panoramą miasta, z dołu można z kolei podziwiać fontannę oraz oświetlony Pałac Narodowy w tle.


Zarówno fontanna, jak i Pałac to pamiątki po Wystawie Światowej z 1929. Magiczna Fontanna, innowacyjna, bo tryskająca woda zmienia formę i kształt, zaprojektowana została przez inżyniera Carlesa Buigas. Fontanna sama w sobie szału nie robi, więc żeby robiła, dodano światło i muzykę, co miało stworzyć niesamowity spektakl 'woda, światło i dźwięk'. Jednych zachwyca, dla innych to synonim kiczu, ale nie da się zaprzeczyć, że w Katalonii władze umieją przyciągnąć turystów, stwarzając dla nich takie przedstawienia. I cieszą sie one popularnością, szczególnie w letnie wieczory, turyści podziwiają przez ok. pól godziny tryskające strumienie wody, oświetlone zmieniającymi sie w rytm muzyki (klasycznej, filmowej, współczesnej, zależy to od przedstawienia) kolorami.Jeśli ktoś chce zobaczyć, do której grupy się zalicza- czyli czy pokaz go zachwyci czy zdegustuje, albo jest po prostu miłośnikiem kiczu), nic prostszego- należy dojechać metrem do Plaça d'Espanya. Wstęp na przedstawienie jest gratis, więc to także rozrywka dla oszczędnych,
Uwaga, podczas kilku miesięcy fontanna poddawana jest pracom konserwacyjnym i jest nieczynna, spektakle w pozostał e miesiące odbywają się wedle grafiku przedstawionego poniżej (najlepiej zawsze jednak zerknąć na stronę oficjalną, bo może się to zmienić)

30.IX - 25.XI przerwa konserwacyjna
26.XI – 22. XII pt, sb: 19, 19:30, 20:00, 20:30
23.XII – 6.I czw, pt, sb, nd: 19, 19:30, 20:00, 20:30
7.I - 30.IV pt, sb, nd: 21:30,22:00,22:30,23:00
V - IX czw, pt, sb, nd: 21, 21.30, 22, 22.30, 23
This post is for kitsch lovers ... We remain in Montjuic area, just at the end of Avinguda Maria Cristina. To get a better view, we can climb the stairs (lazy ones would choose the escalator) and admire the fountain with a panorama of the city in the background from the observation deck in front of the National Palace. If we watch from the fountain level, we see the National Palace illuminated.

Both the fountain and the palace are the souvenirs after the World Exhibition of 1929. The Magic Fountain, designed by the engineer Carles Buigas, is quite innovative, water can constantly change form and shape. The fountain itself isn’t very spectacular, so in order to convert it in something more than a plain fountain, light and music were added to create an amazing spectacle 'water, light and sound". The show can be something really amazing for some people, others find it too tacky, but you can’t deny that the Catalan authorities really know how to attract tourists, creating for them such attraction. The magic fountain show is popular, especially on summer evenings, tourists admire for about half an hour “dancing” streams of water, illuminated by changing colours, colours change in the rhythm of music -classical, film, contemporary, depending on performance.


If anyone wants to see to which group he belongs- to those who are amazed by this light show or those who think it is a tacky show in a bad taste for tourists, or if he simply is a kitsch lover, he has to go by metro to Plaça d'Espanya. Admission is free, so it's also entertainment for those who don’t like to spend money.
Note that for several months the fountain is closed for maintenance, during the remaining months the shows have the following schedule (it is always better to check it on the official website, because they may always change)

30.IX - 25.XI maintenance
26.XI – 22. XII Fri, Sat: 19, 19:30, 20:00, 20:30
23.XII – 6.I Thu, Fri, Sat, Sun: 19, 19:30, 20:00, 20:30
7.I - 30.IV Fri, Sat, Sun: 21:30,22:00,22:30,23:00
V - IX Thu, Fri, Sat, Sun: 21, 21.30, 22, 22.30, 23

1 comment:

joana said...

We loved the mountain show.
Actually, everything in Montjuic =)

Post a Comment

Thursday, 17 February 2011

Magiczna fontanna/ Magic Fountain


Ten post jest dla miłośników kiczu… Pozostajemy w pobliżu wzgórza Montjuic, dokładnie na samym końcu Avinguda Maria Cristina. Żeby mieć lepszy widok możemy wspiąć się schodami (bardziej leniwi skorzystają ze schodów ruchomych) na taras widokowy przed Pałacem Narodowym. W ten sposób podziwia się fontannę wraz z panoramą miasta, z dołu można z kolei podziwiać fontannę oraz oświetlony Pałac Narodowy w tle.


Zarówno fontanna, jak i Pałac to pamiątki po Wystawie Światowej z 1929. Magiczna Fontanna, innowacyjna, bo tryskająca woda zmienia formę i kształt, zaprojektowana została przez inżyniera Carlesa Buigas. Fontanna sama w sobie szału nie robi, więc żeby robiła, dodano światło i muzykę, co miało stworzyć niesamowity spektakl 'woda, światło i dźwięk'. Jednych zachwyca, dla innych to synonim kiczu, ale nie da się zaprzeczyć, że w Katalonii władze umieją przyciągnąć turystów, stwarzając dla nich takie przedstawienia. I cieszą sie one popularnością, szczególnie w letnie wieczory, turyści podziwiają przez ok. pól godziny tryskające strumienie wody, oświetlone zmieniającymi sie w rytm muzyki (klasycznej, filmowej, współczesnej, zależy to od przedstawienia) kolorami.Jeśli ktoś chce zobaczyć, do której grupy się zalicza- czyli czy pokaz go zachwyci czy zdegustuje, albo jest po prostu miłośnikiem kiczu), nic prostszego- należy dojechać metrem do Plaça d'Espanya. Wstęp na przedstawienie jest gratis, więc to także rozrywka dla oszczędnych,
Uwaga, podczas kilku miesięcy fontanna poddawana jest pracom konserwacyjnym i jest nieczynna, spektakle w pozostał e miesiące odbywają się wedle grafiku przedstawionego poniżej (najlepiej zawsze jednak zerknąć na stronę oficjalną, bo może się to zmienić)

30.IX - 25.XI przerwa konserwacyjna
26.XI – 22. XII pt, sb: 19, 19:30, 20:00, 20:30
23.XII – 6.I czw, pt, sb, nd: 19, 19:30, 20:00, 20:30
7.I - 30.IV pt, sb, nd: 21:30,22:00,22:30,23:00
V - IX czw, pt, sb, nd: 21, 21.30, 22, 22.30, 23
This post is for kitsch lovers ... We remain in Montjuic area, just at the end of Avinguda Maria Cristina. To get a better view, we can climb the stairs (lazy ones would choose the escalator) and admire the fountain with a panorama of the city in the background from the observation deck in front of the National Palace. If we watch from the fountain level, we see the National Palace illuminated.

Both the fountain and the palace are the souvenirs after the World Exhibition of 1929. The Magic Fountain, designed by the engineer Carles Buigas, is quite innovative, water can constantly change form and shape. The fountain itself isn’t very spectacular, so in order to convert it in something more than a plain fountain, light and music were added to create an amazing spectacle 'water, light and sound". The show can be something really amazing for some people, others find it too tacky, but you can’t deny that the Catalan authorities really know how to attract tourists, creating for them such attraction. The magic fountain show is popular, especially on summer evenings, tourists admire for about half an hour “dancing” streams of water, illuminated by changing colours, colours change in the rhythm of music -classical, film, contemporary, depending on performance.


If anyone wants to see to which group he belongs- to those who are amazed by this light show or those who think it is a tacky show in a bad taste for tourists, or if he simply is a kitsch lover, he has to go by metro to Plaça d'Espanya. Admission is free, so it's also entertainment for those who don’t like to spend money.
Note that for several months the fountain is closed for maintenance, during the remaining months the shows have the following schedule (it is always better to check it on the official website, because they may always change)

30.IX - 25.XI maintenance
26.XI – 22. XII Fri, Sat: 19, 19:30, 20:00, 20:30
23.XII – 6.I Thu, Fri, Sat, Sun: 19, 19:30, 20:00, 20:30
7.I - 30.IV Fri, Sat, Sun: 21:30,22:00,22:30,23:00
V - IX Thu, Fri, Sat, Sun: 21, 21.30, 22, 22.30, 23

1 comment:

joana said...

We loved the mountain show.
Actually, everything in Montjuic =)

Post a Comment

Bądź na bieżąco/ Follow by Email