Monday, 11 April 2011

Czarna Madonna z Montserrat/ Montserrat's Black Madonna

Montserrat to kolejne miejsce na naszej mapie podróży po Katalonii. Nie tylko zresztą naszej, bowiem ten benedyktyński klasztor, położony wśród dziwnych, osobliwych skał (które inspirowały Gaudiego), przyciąga tłumy. Jest to najważniejszy ośrodek religijny w Katalonii, choć turyści religijni stanowią zaledwie niewielki procent zwiedzających to niezwykle miejsce. Jednych przyciąga Czarna Madonna, innych piękne widoki i szlaki turystyczne parku naturalnego.My chcieliśmy zobaczyć (czy raczej posłuchać) sławnego chłopięcego chóru gregoriańskiego „Escolania”, który o 12 w niedzielę wykonuje Ave Maria ( w dni powszednie chyba o 13 śpiewa hymn Virolai, ale lepiej zawsze sprawdzić na ich stronie dokładne godziny). Przyjechaliśmy na ostatnią chwilę, bowiem musieliśmy zostawić samochód na dolnym parkingu (ten przy samym klasztorze był pełen) i podjechaliśmy kolejką. W bazylice takie tłumy, że chór owszem słyszeliśmy, ale nic nie widzieliśmy i z oddychaniem też nie było łatwo. Po 10 min wyszliśmy, a potem dzięki YouTube wysłuchałam na spokojnie. A w samej bazylice zachwyciły mnie przepiękne lampy.


Czarnej Madonna, zwana La Moreneta, to drewniana figurka, przedstawiająca matkę Boską z Dzięciątkiem. Legenda głosi, że została wyrzeźbiona przez samego świętego Łukasza, a przywieziona do Katalonii przez świętego Piotra (nowoczesne badania udowodniły jednak, że jest to tylko legenda, bowiem rzeźba powstała wiele później). W VIII wieku ukryto ją przed Maurami, którzy pobili chrześcijan i podbili Półwysep Iberyjski. Figurkę Czarnej Madonny odnaleziono pod koniec IX wieku w jednej z grot masywu Montserrat, z czym wiąże się kolejny cud, mianowicie figurki nie można było ruszyć. Miejscowa ludność wybudowała kaplicę w Montserrat, a w X wieku benedyktyni wznieśli tu klasztor. Zakonnicy rozgłosili cuda, które się działy za sprawą figurki Matki Boskiej, dzięki czemu do Montserrat przybywały tłumy pielgrzymów. Dzisiaj też nie brakuje wiernych, którzy w jakiejś intencji zapalają świeczkę. W 1811 klasztor został zniszczony przez wojska napoleońskie, zabijając wielu zakonników .Za panowania Franco klasztor stał się ośrodkiem opozycji, symbolem i ostoją nacjonalizmu katalońskiego.
W 1881 Madonna z Montserrat została oficjalnie patronką Katalonii.
Montserrat to oprócz klasztoru i pustelni także park górski, tak więc jeśli planuje się zwiedzanie należy przyjechać przygotowanym: wygodne buty to podstawa, choć zdarzają się panienki w szpileczkach tak jak u nas na szlaku na Morskie Oko. W Montserracie możemy także przejść się szlakiem do Santa Cova (Święta Jaskinia), gdzie znaleziona najprawdopodobniej została La Moreneta. Bardziej leniwi podjadą kolejką, ale i tak czeka ich 20 minutowy spacer. Podjechać można także na inny punkt widokowy, skąd można podziwiać niezwykle kształty góry Montserrat.
Zresztą, co tu dużo pisać, zdjęcia mówią same za siebie.Montserrat is another spot on our touristic map of Catalonia that we have visited. Not only us, as this Benedictine monastery, situated among weird, undulating rocks (that inspired Gaudi), attracts crowds. It is the most important religious center in Catalonia, although the religious tourists are just a small percentage of visitors who come to this extraordinary place. Of course, some are pilgrims visits Black Madonna, however atheists also enjoy it for its beautiful views and hiking trails in the National Park.We wanted to see (or rather listen to) the famous boy's choir, Escolania, performing Gregorian chants who at 12 on Sunday sing Ave Maria (on weekdays, at 1pm they sing Virolai, but it is always better to check on their website the exact schedule). We arrived at the last minute, because we had to park the car at the lower parking lot (the one at the monastery was full) and get there by the Montserrat funicular railways. The Basilica was so packed that we could only listen to the choir, not being able to see a thing and we had some troubles breathing with so many people around. After 10 minutes we decided to leave and then at home, thanks to youtube, listen calmly to beautiful interpretation of hymns. In Basilica I was fascinated by beautifully decorated lamps.


Black Madonna, known also as La Moreneta, is a wooden statue, dating from the twelfth century, showing : The Black Madonna and Christ Child. Legend has it that it was carved by St. Luke himself, and brought to Catalonia by St. Peter's (modern investigations showed, however, that this is only a legend, because the sculpture was created much later). In the eighth century, it was hidden from the Moors, who conquered the Iberian Peninsula.The Black Madonna statue was found at the end of the ninth century in one of the caves of the massif of Montserrat, and here comes the other legend, nobody could move the figure. Local people built a chapel in Montserrat, which in the tenth century transformed into the Benedictine monastery. Soon afterwards the Madonna statue earned a fame as there were numerous miracles happening so crowds and crowds of pilgrims were visiting Montserrat. Today there are also many visitors who light a candle with some intention. In 1811 the monastery was destroyed by Napoleon's army, many monks were killed. During Franco dictatorship, monastery wase a center of opposition, the symbol and stronghold of Catalan nationalism.
In 1881, Madonna of Montserrat was officially named the patroness of Catalonia.

Montserrat is not limited just to the monastery, there are some hermitages, and a big natural park, so if you plan to visit it, you must come prepared: comfortable shoes are essential (still there were some are girls in high heels). In Montserrat you can also walk to the Santa Cova (Holy Cave), where La Moreneta was probably found. More lazy tourist can reach it by funicular, but still have to walk 20 min (the views are totally worth this small effort). You can take funicular to another lookout point where you can admire strange shapes of Montserrat rocks.
A picture is worth a thousand words, instead of writing more about Montserrat, just verify it yourself.

1 comment:

Anonymous said...

But for every tale of success, you will find there's fable of your self-financier whose spending ended up being no avail uk payday loans republicans dropped absolutely vital that pegged school loans towards the approval from the contentious keystone xl pipeline.
My site :: uk payday loans

Post a Comment

Monday, 11 April 2011

Czarna Madonna z Montserrat/ Montserrat's Black Madonna

Montserrat to kolejne miejsce na naszej mapie podróży po Katalonii. Nie tylko zresztą naszej, bowiem ten benedyktyński klasztor, położony wśród dziwnych, osobliwych skał (które inspirowały Gaudiego), przyciąga tłumy. Jest to najważniejszy ośrodek religijny w Katalonii, choć turyści religijni stanowią zaledwie niewielki procent zwiedzających to niezwykle miejsce. Jednych przyciąga Czarna Madonna, innych piękne widoki i szlaki turystyczne parku naturalnego.My chcieliśmy zobaczyć (czy raczej posłuchać) sławnego chłopięcego chóru gregoriańskiego „Escolania”, który o 12 w niedzielę wykonuje Ave Maria ( w dni powszednie chyba o 13 śpiewa hymn Virolai, ale lepiej zawsze sprawdzić na ich stronie dokładne godziny). Przyjechaliśmy na ostatnią chwilę, bowiem musieliśmy zostawić samochód na dolnym parkingu (ten przy samym klasztorze był pełen) i podjechaliśmy kolejką. W bazylice takie tłumy, że chór owszem słyszeliśmy, ale nic nie widzieliśmy i z oddychaniem też nie było łatwo. Po 10 min wyszliśmy, a potem dzięki YouTube wysłuchałam na spokojnie. A w samej bazylice zachwyciły mnie przepiękne lampy.


Czarnej Madonna, zwana La Moreneta, to drewniana figurka, przedstawiająca matkę Boską z Dzięciątkiem. Legenda głosi, że została wyrzeźbiona przez samego świętego Łukasza, a przywieziona do Katalonii przez świętego Piotra (nowoczesne badania udowodniły jednak, że jest to tylko legenda, bowiem rzeźba powstała wiele później). W VIII wieku ukryto ją przed Maurami, którzy pobili chrześcijan i podbili Półwysep Iberyjski. Figurkę Czarnej Madonny odnaleziono pod koniec IX wieku w jednej z grot masywu Montserrat, z czym wiąże się kolejny cud, mianowicie figurki nie można było ruszyć. Miejscowa ludność wybudowała kaplicę w Montserrat, a w X wieku benedyktyni wznieśli tu klasztor. Zakonnicy rozgłosili cuda, które się działy za sprawą figurki Matki Boskiej, dzięki czemu do Montserrat przybywały tłumy pielgrzymów. Dzisiaj też nie brakuje wiernych, którzy w jakiejś intencji zapalają świeczkę. W 1811 klasztor został zniszczony przez wojska napoleońskie, zabijając wielu zakonników .Za panowania Franco klasztor stał się ośrodkiem opozycji, symbolem i ostoją nacjonalizmu katalońskiego.
W 1881 Madonna z Montserrat została oficjalnie patronką Katalonii.
Montserrat to oprócz klasztoru i pustelni także park górski, tak więc jeśli planuje się zwiedzanie należy przyjechać przygotowanym: wygodne buty to podstawa, choć zdarzają się panienki w szpileczkach tak jak u nas na szlaku na Morskie Oko. W Montserracie możemy także przejść się szlakiem do Santa Cova (Święta Jaskinia), gdzie znaleziona najprawdopodobniej została La Moreneta. Bardziej leniwi podjadą kolejką, ale i tak czeka ich 20 minutowy spacer. Podjechać można także na inny punkt widokowy, skąd można podziwiać niezwykle kształty góry Montserrat.
Zresztą, co tu dużo pisać, zdjęcia mówią same za siebie.Montserrat is another spot on our touristic map of Catalonia that we have visited. Not only us, as this Benedictine monastery, situated among weird, undulating rocks (that inspired Gaudi), attracts crowds. It is the most important religious center in Catalonia, although the religious tourists are just a small percentage of visitors who come to this extraordinary place. Of course, some are pilgrims visits Black Madonna, however atheists also enjoy it for its beautiful views and hiking trails in the National Park.We wanted to see (or rather listen to) the famous boy's choir, Escolania, performing Gregorian chants who at 12 on Sunday sing Ave Maria (on weekdays, at 1pm they sing Virolai, but it is always better to check on their website the exact schedule). We arrived at the last minute, because we had to park the car at the lower parking lot (the one at the monastery was full) and get there by the Montserrat funicular railways. The Basilica was so packed that we could only listen to the choir, not being able to see a thing and we had some troubles breathing with so many people around. After 10 minutes we decided to leave and then at home, thanks to youtube, listen calmly to beautiful interpretation of hymns. In Basilica I was fascinated by beautifully decorated lamps.


Black Madonna, known also as La Moreneta, is a wooden statue, dating from the twelfth century, showing : The Black Madonna and Christ Child. Legend has it that it was carved by St. Luke himself, and brought to Catalonia by St. Peter's (modern investigations showed, however, that this is only a legend, because the sculpture was created much later). In the eighth century, it was hidden from the Moors, who conquered the Iberian Peninsula.The Black Madonna statue was found at the end of the ninth century in one of the caves of the massif of Montserrat, and here comes the other legend, nobody could move the figure. Local people built a chapel in Montserrat, which in the tenth century transformed into the Benedictine monastery. Soon afterwards the Madonna statue earned a fame as there were numerous miracles happening so crowds and crowds of pilgrims were visiting Montserrat. Today there are also many visitors who light a candle with some intention. In 1811 the monastery was destroyed by Napoleon's army, many monks were killed. During Franco dictatorship, monastery wase a center of opposition, the symbol and stronghold of Catalan nationalism.
In 1881, Madonna of Montserrat was officially named the patroness of Catalonia.

Montserrat is not limited just to the monastery, there are some hermitages, and a big natural park, so if you plan to visit it, you must come prepared: comfortable shoes are essential (still there were some are girls in high heels). In Montserrat you can also walk to the Santa Cova (Holy Cave), where La Moreneta was probably found. More lazy tourist can reach it by funicular, but still have to walk 20 min (the views are totally worth this small effort). You can take funicular to another lookout point where you can admire strange shapes of Montserrat rocks.
A picture is worth a thousand words, instead of writing more about Montserrat, just verify it yourself.

1 comment:

Anonymous said...

But for every tale of success, you will find there's fable of your self-financier whose spending ended up being no avail uk payday loans republicans dropped absolutely vital that pegged school loans towards the approval from the contentious keystone xl pipeline.
My site :: uk payday loans

Post a Comment

Bądź na bieżąco/ Follow by Email